Nagrody

Ordery, medale, odznaczenia:

Medal Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (2023)
Odznaka Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie (2022)
Medal Prezydenta Miasta Lublina (2021)
Medal 30-Lecia Powstania NSZZ Policjantów (2020)
Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP (2018)    
Medal „Fontes” (2016)
Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP (2012)
    

Nagrody, stypendia, wyróżnienia:

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju w Kategorii "Rektor Przyszłości" (2022)
I miejsce w kategorii działalność społeczna i charytatywna w Plebiscycie Osobowość Roku „Dziennika Zachodniego” – Sosnowiec (2021)
I miejsce w kategorii działalność społeczna i charytatywna w Plebiscycie Osobowość Roku „Dziennika Zachodniego” – Sosnowiec (2018)
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2015)
Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Humanitas za działalność naukową i organizacyjną (2012)
III miejsce w Konkursie na Najlepszego Wykładowcę Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu (2006)
Stypendia Naukowe Ministra Edukacji Narodowej (2003, 2004)
Stypendium Zarządu Województwa Śląskiego (2003)
Stypendium Ruchu Ordynacka (2003)
Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
I miejsce na Uniwersytecie Śląskim w Konkursie na Najlepszego Studenta Rzeczypospolitej Polskiej "Primus inter Pares" (za działalność naukową).
II miejsce w województwie śląskim w Konkursie na Najlepszego Studenta Rzeczypospolitej Polskiej "Primus inter Pares" (za działalność naukową)

Prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, MBA

Akademia Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
kom: 605-301-168
e-mail: rektor@humanitas.edu.pl