Szkolenie


Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (patron merytoryczny)
oraz prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk
 
zapraszają do udziału w wykładzie szkoleniowym w formie e-learningowej
 
Zdalna ocena programowa jakości kształcenia – zasady, kryteria, wyzwania, dobre praktyki
 
Kurs obejmuje ponad 8 godzin szkolenia, które zostało podzielone na 1-godzinne moduły wykładowe

FOLDER INFORMACYJNY SZKOLENIA - POBIERZ!

 
Wykład szkoleniowy udostępniony zostanie uczestnikom w formie plików audio-wideo – do pobrania drogą mailową (przez kliknięcie w odpowiedni link)
 
KURS MOŻNA ZREALIZOWAĆ W DOWOLNYM TERMINIE, W DOGODNYM DLA SIEBIE CZASIE, PO ZAPISANIU GO NA TWARDY DYSK SWOJEGO KOMPUTERA
 
Kurs poświęcony jest metodyce, zasadom i kryteriom oceny programowej jakości kształcenia dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną w formie zdalnej
 

Wykład szkoleniowy prowadzi prof. ucz dr hab. Michał Kaczmarczyk, ekspert ds. jakości kształcenia, współpracownik Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, założyciel i dyrektor pierwszej w Polsce Poradni Prawa Akademickiego
 
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - KLIKNIJ I POBIERZ

W jakiej formie można wziąć udział w wykładzie?
 
Osoba zainteresowana udziałem w wykładzie szkoleniowym prof. ucz dra hab. Michała Kaczmarczyka zgłasza chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie karty uczestnictwa – do pobrania TUTAJ
 
Po zarejestrowaniu udziału i potwierdzeniu tego faktu przez Organizatora Uczestnik otrzyma drogą e-mailową link do pobrania wykładu. Po pobraniu wykładu i zapisaniu go na twardym dysku swojego komputera Uczestnik będzie mógł odtworzyć pliki zawierające treść wykładu, wraz z prezentacją Power Point. Pliki przygotowane zostały w formacie mp4. Pliki obejmują ponad 8 godzin wykładu. Wykład podzielony jest na 9 części (moduły 1-godzinne).
 
Jaka jest tematyka wykładu?
 
Wykład poświęcony jest m.in. następującym zagadnieniom praktycznym:
 
 • W jaki sposób odbywa się zdalna ocena jakości kształcenia dokonywana przez Polską Komisję Akredytacyjną? Na co zwrócić uwagę, przygotowując Uczelnię do takiej oceny? Jak przebiega wizytacja Zespołu Oceniającego?
 • Przed jakimi wyzwaniami organizacyjnymi, technicznymi i prawnymi staje Uczelnia w związku z wizytacją PKA w formie zdalnej? Jak te wyzwania skutecznie pokonać?
 • W jaki sposób wykazać i udokumentować na potrzeby wizytacji PKA formy i sposoby prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie on-line?
 • Jakie są rekomendacje Ministerstwa Edukacji i Nauki odnośnie do kształcenia zdalnego oraz weryfikacji efektów uczenia się w tej formie?
 • Jak zmieniły się zasady oceny programowej PKA w warunkach oceny zdalnej? Jakie są „pułapki” i szanse takiej oceny?
 • Czym są stanowiska interpretacyjne PKA i jak je stosować w praktyce?
 • Jak prawidłowo przygotować koordynatora wizytacji zdalnej do efektywnego udziału w procesie oceny jakości kształcenia PKA?
 • Jak w praktyce stosować narzędzia techniczne wykorzystywane przez PKA w ramach zdalnej oceny jakości kształcenia?
 • Jak zapewniać jakość kształcenia akademickiego w warunkach edukacji zdanej? W jaki sposób wdrażać i oceniać to kształcenie z punktu widzenia poszczególnych kryteriów jakości stosowanych przez PKA i opisanych w Statucie PKA?
 • Jak interpretować przepisy prawa o szkolnictwie wyższym i nauce odnoszące się do kształcenia zdalnego?
 • Jak intepretować przepisy RODO z punktu widzenia realizacji kształcenia zdalnego?
 • Jak budować i ewaluować kulturę jakości oraz rozwiązania projakościowe w uczelni w warunkach kształcenia on-line?
 • Dlaczego zaliczenie studentom praktyk zawodowych na podstawie zatrudnienia budzi wątpliwości interpretacyjne PKA?
 
Do kogo adresowany jest wykład szkoleniowy?  

 
Wykład adresowany jest przede wszystkim do przedstawicieli uczelni przygotowujących się do akredytacji zewnętrznej PKA lub akredytacji środowiskowych, pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym.
 
Jakie są cele wykładu szkoleniowego?
 
 • upowszechnienie wiedzy na temat aktualnych zasad i kryteriów oceny jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, w tym zwłaszcza oceny programowej PKA,
 • przygotowanie uczelni do zdanej oceny jakości kształcenia dokonywanej przez zewnętrzne instytucje i organizacje akredytacyjne, w tym Polską Komisję Akredytacyjną,
 • wspieranie uczelni w budowaniu kultury jakości kształcenia,
 • upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zarządzania dydaktyką i zapewniania wysokiej jakości kształcenia,
 • propagowanie wiedzy na temat zdalnej oceny jakości kształcenia.
 
Kto prowadzi wykład?
 
Prof. ucz dr hab. Michał Kaczmarczyk - naukowiec, publicysta, menedżer nauki i szkolnictwa wyższego. Politolog, medioznawca, specjalista w zakresie zarządzania, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu (od 2014), ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, założyciel i dyrektor pierwszej w Polsce Poradni Prawa Akademickiego. Jest członkiem komisji eksperckich dokonujących certyfikacji środowiskowych w obszarze jakości kształcenia w programsch „Uczelnia Liderów” i „Studia z Przyszłością”. W latach 2012-2014 pełnił funkcję eksperta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - członka zespołu przyznającego Stypendia za wybitne wyniki w nauce dla studentów i doktorantów (z rekomendacji Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Jako naukowiec i nauczyciel akademicki pracuje na stanowisku profesora w dwóch Instytutach: Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz Instytucie Nauk Prawnych. Jest autorem 18 monografii naukowych, podręczników akademickich i słowników. Jego dorobek obejmuje ponad 70 artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych. Publikował m.in. na łamach „Współczesnego Zarządzania”, „Studiów Medioznawczych”, „Roczników Administracji i Prawa” i „Problemów Komunikacji Społecznej”. Jest również praktykiem w wymiarze sprawiedliwości. Jako sędzia społeczny – ławnik orzeka w wydziale karnym Sądu Okręgowego w Katowicach. Prowadzi działalność ekspercką na rzecz mediów, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.  
 

Dlaczego warto wziąć udział w wykładzie?

 
 •  Wykład obejmuje zagadnienia praktyczne i aplikacyjne – przydatne w zarządzaniu dydaktyką w szkolnictwie wyższym,
 • Wykład odnosi się do najważniejszych zagadnień i problemów w zakresie zdalnej oceny jakości kształcenia,
 • Wykład obejmuje wiedzę w pełni aktualną i bieżącą,
 • Wykład ma charakter interdyscyplinarny – autor wykładu odnosi się do zagadnień z zakresu prawa, zarządzania jakością, pedagogiki, socjologii, informatyki,
 • Wykład koncentruje się na problematyce związanej z kształceniem zdalnym w warunkach pandemii oraz oceny jakości tego kształcenia przez instytucje akredytacyjne
 
Jak się zapisać do udziału w wykładzie?
 
 1. Prosimy pobrać kartę zgłoszeniową udziału w wykładzie – do pobrania TUTAJ
 2. Następnie prosimy wypełnić kartę udziału – należy wpisać swoje dane osobowe i inne niezbędne informacje wskazane w formularzu
 3. Prosimy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres: szkolenie@michalkaczmarczyk.pl
 4. Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia i jego zarejestrowaniu w naszym systemie Organizator prześle Państwu link dostępowy do szkolenia.
 5. Po kliknięciu w link będą Państwo mogli pobrać wykład szkoleniowy (podzielony na 1-godzinne moduły), zapisać go na twardym dysku swojego komputera i odtworzyć w dogodnym dla siebie momencie. Wykład będzie Państwu udostępniony w formacie mp4.
 6. Fakturę za szkolenie należy opłacić w terminie 14 dni od jej otrzymania drogą elektroniczną.
 
Jaki jest koszt udziału w wykładzie szkoleniowym?

 
Koszt udział w szkoleniu on-line dla 1 osoby wynosi 700 zł brutto. Cena szkolenia obejmuje dostęp do ponad 8-godzinnowego wykładu w postaci plików mp4 – do pobrania i odtworzenia na własnym komputerze. Pliki zostały nagrane z wykorzystaniem aplikacji ClickMeeting i obejmują wykład (obraz i dźwięk) oraz prezentację PowerPoint. Otwarcie plików nie wymaga żadnego specjalistycznego oprogramowania – wystarczy standardowa aplikacja do odtwarzania plików multimedialnych.
 
 
Kontakt w sprawie szkolenia
(w razie pytań, w celu uzyskania dodatkowych informacji):
kom. 607-035-169, e-mail: szkolenie@michalkaczmarczyk.pl

 
 
 
Prezentowane na wykładzie szkoleniowym treści, w tym omawiane rozwiązania i wygłaszane tezy nie mogą być traktowane jako "oficjalne" i autoryzowane stanowiska PKA, gdyż Komisja, jako organ kolegialny, może wyrażać takie stanowiska wyłącznie w formie uchwał i tylko w ramach przewidzianych prawem procedur, np. po przeprowadzeniu oceny jakości kształcenia w konkretnej jednostce, względnie na szkoleniach organizowanych przez siebie. Prezentowane na wykładzie opinie, poglądy i rekomendacje należy traktować wyłącznie jako stanowisko prelegenta – autora wykładu, który dzieli się z uczestnikami wykładu w szczególności własnymi ustaleniami naukowymi, doświadczeniami praktycznymi, stanowiskami prezentowanymi w literaturze i orzecznictwie, interpretacjami prawnymi etc. Autor wykładu – prof. ucz dr hab. Michał Kaczmarczyk – nie jest członkiem ani ekspertem PKA. W trakcie wykładu – w miejscach wyraźnie przez siebie wskazanych - autor odwołuje się do oficjalnych stanowisk PKA wyrażonych w formie tzw. stanowisk interpretacyjnych, względnie do oficjalnych informacji i wykładni prezentowanych na stronie internetowej PKA. Organizatorem wykładu szkoleniowego jest Agencja Oświatowa dr Michał Kaczmarczyk, ul. Rodakowskiego 14/168, 41-200 Sosnowiec 
 
 

Prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, MBA

Akademia Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
kom: 605-301-168
e-mail: rektor@humanitas.edu.pl