Praca i współpraca

Krótko o mnie

Naukowiec, publicysta, menedżer nauki i szkolnictwa wyższego. Politolog, medioznawca, specjalista w zakresie zarządzania, rektor Akademii Humanitas w Sosnowcu (od 2014). Absolwent studiów Master of Business Administration z zakresu zarządzania innowacyjnym biznesem. W AH jestem zatrudniony na stanowisku profesora w dwóch Instytutach: Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz Instytucie Nauk Prawnych. Jestem autorem 19 monografii naukowych, podręczników akademickich i słowników, w tym pierwszej na polskim rynku wydawniczym monografii na temat systemu medialnego Irlandii. Mój dorobek obejmuje blisko 80 artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych. Publikowałem m.in. na łamach "Zarządzania Publicznego", „Współczesnego Zarządzania”, „Studiów Medioznawczych”, „Roczników Administracji i Prawa”, „Zeszytów Prasoznawczych” i „Problemów Komunikacji Społecznej”. Jestem również praktykiem w wymiarze sprawiedliwości. Jako sędzia społeczny – ławnik orzekam w wydziale karnym Sądu Okręgowego w Katowicach. Prowadzę działalność ekspercką na rzecz mediów, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.  
Michał Kaczmarczyk

Moje zainteresowania naukowe:

  • Zarządzanie, w tym zwłaszcza zarządzanie jakością
  • Zarządzanie oświatą, nauką i szkolnictwem wyższym
  • Prawo konstytucyjne, prawo własności intelektualnej
  • Ustrój wymiaru sprawiedliwości
  • Prawo dyscyplinarne
  • Komunikacja społeczna, marketing i public relations

Dydaktyka i działalność szkoleniowa:

Jako nauczyciel akademicki prowadzę zajęcia z nauki o polityce, podstaw zarządzania, marketingu i prawa własności intelektualnej. Jako szkoleniowiec zajmuję się komunikacją medialną, zarządzaniem zespołem, zarządzaniem jakością i kreowaniem wizerunku. Wypromowałem ponad 170 licencjatów i ponad 60 magistrów. Szkoliłem samorządowców, dyrektorów szkół, przedsiębiorców i menedżerów organizacji pozarządowych. Byłem współautorem programu kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, który wygrał w „Konkursie o milion”, zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i został oceniony jako jeden z najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych programów studiów w Polsce.  Jako ewaluator od 2011 roku oceniam politykę oświatową polskich samorządów i jakość kształcenia w szkołach wyższych. Dokonywałem ewaluacji takich samorządów jak m.in. Wrocław, Kraków, Gdynia, Sopot, Katowice, Kalisz, Gdańsk i Poznań.   

Prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, MBA

Akademia Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
kom: 605-301-168
e-mail: rektor@humanitas.edu.pl