Działalność w sądownictwie

W latach 2012-2016 byłem biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Katowicach z zakresu dziennikarstwa, marketingu i komunikacji społecznej. Jako biegły sądowy przygotowywałem także opinie dla Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz Sądu Okręgowego w Warszawie.

W październiku 2019 roku Rada Miejska w Sosnowcu wybrała mnie na funkcję sędziego społecznego – ławnika Sądu Okręgowego w Katowicach. Orzekam w wydziale karnym, zasiadając w składach orzekających rozpoznających sprawy o zbrodnie oraz sprawy o przestępstwa, za które ustawa przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Jestem pomysłodawcą i przewodniczącym Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”, którego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych zawodowo sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, uczonych reprezentujących nauki prawne), ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności, gwarancji praw i wolności obywatelskich i społeczeństwa obywatelskiego. Konkurs, organizowany przez Akademię Humanitas, odbywa się pod patronatem Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach, Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES, Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Roczników Nauk Prawnych i Redakcji "Transformacji Prawa Prywatnego". W Kapitule Konkursu mam zaszczyt zasiadać m.in. obok prof. Fryderyka Zolla, prof. Jolanty Jakubowskiej – Hary, prof. Anny Konert, prof. Pawła Chmielnickiego i ks. prof. Józefa Krukowskiego.

W 2019 roku założyłem pierwszą w Polsce Poradnię Prawa Akademickiego, działającą przy Akademii Humanitas w Sosnowcu. Celem poradni jest świadczenie pomocy prawnej naukowcom i studentom np. w kwestiach dotyczących łamania ich praw, awansów naukowych czy stypendiów. Poradnia prowadzona jest we współpracy z Kancelarią Wiśniewska i Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni z Katowic. 
 

Prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, MBA

Akademia Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
kom: 605-301-168
e-mail: rektor@humanitas.edu.pl