Studenci

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

Prawo własności intelektualnej / Ochrona własności intelektualnej
 
 1. Krajowe i międzynarodowe źródła prawa własności intelektualnej
 2. Pojęcie i cechy utworu w świetle przepisów prawa autorskiego
 3. Przedmioty prawa autorskiego – katalog i ogólna charakterystyka
 4. Osobiste i majątkowe prawa autorskie
 5. Plagiat i jego konsekwencje prawne
 6. Autoplagiat – pojęcie, cechy, konsekwencje dyscyplinarne
 7. Wynalazek jako przedmiot patentu - przesłanki patentowalności wynalazków
 8. Komercjalizacja praw własności intelektualnej
 9. Dozwolony użytek osobisty – pojęcie i zakres
 10. Dozwolony użytek publiczny pojęcie i zakres
 11. Wzór użytkowy i jego ochrona
 12. Znak towarowy i jego ochrona
 13. Ochrona wizerunku na podstawie przepisów prawa autorskiego

Nauka o polityce
 
 1. Politologia jako nauka. Tradycje politologii w Polsce i na świecie. 
 2. Metody badań politologicznych. Paradygmat tradycjonalistyczny i behawioralny. 
 3. Polityka jako rudymentarna kategoria politologiczna – różne ujęcia definicyjne (historyczne i współczesne) 
 4. Determinanty polityki 
 5. Pojęcie władzy. Typy władzy. Metody sprawowania władzy. 
 6. Ideologia i doktryna polityczna – pojęcia, przykładowe ideologie i doktryny i ich składowe. 
 7. Komunikowanie polityczne. Marketing polityczny i marketing wyborczy – strategie, narzędzia, zasady 
 8. System polityczny i jego elementy. Typologia systemów politycznych.
 9. Forma państwa i ustrój państwa.
 10. Zasady ustrojowe RP

LINKI DO MATERIAŁÓW PROF. M. MATCZAKA I PROF. E. ŁĘTOWSKIEJ:

https://www.youtube.com/watch?v=wzZ2vFdCGgw

https://www.youtube.com/watch?v=D4gttL1h8EUPublic relations w ochronie zdrowia
 1. Pojęcie marketingu
 2. Marketing transakcyjny i relacyjny
 3. Ewolucja marketingu
 4. Marketing – moda czy konieczność?
 5. Funkcje i cele marketingu
 6. Strategia marketingowa – cele, zasady budowania, elementy składowe
 7. Cechy nowoczesnego marketingu
 8. Koncepcje marketingu – od 4 P do 10 P
 9. Public relations w różnych ujęciach definicyjnych
 10. Rola PR
 11. PR a marketing
 12. Specyfika medycznego PR
 13. Certyfikacje i akredytacje w ochronie zdrowia a wizerunek organizacji medycznej
 14. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w placówce ochrony zdrowia
 15.     Instrumenty PR i marketingu w ochronie zdrowia
 16.     Marka, wizerunek, tożsamość, reputacja
 17.     Rynek ochrony zdrowia – pojęcie, typologia

Marketing, public relations, reklama, zarządzanie
 
 1. Pojęcie marketingu
 2. Marketing transakcyjny i relacyjny
 3. Ewolucja marketingu
 4. Marketing – moda czy konieczność?
 5. Funkcje i cele marketingu
 6. Strategia marketingowa – cele, zasady budowania, elementy składowe
 7. Cechy nowoczesnego marketingu
 8. Koncepcje marketingu – od 4 P do 10 P
 9. Public relations w różnych ujęciach definicyjnych
 10. Rola PR w przedsiębiorstwie
 11. PR a marketing
 12. Instrumenty PR i marketingu
 13. Marka, wizerunek, tożsamość, reputacja
 14. Komunikacja marketingowa – wewnętrzna i zewnętrzna
 15. Pojęcie reklamy
 16. Typy reklamy
 17. Funkcje reklamy
 18. Otoczenie organizacji
 19. Rynek – pojęcie, typologia
 20. Organizacja – rodzaje, zasoby, procesy
 21. Pojęcie zarządzania
 22. Funkcje zarządzania
 23. Koncepcje i metody zarządzania (reengineering, benchmarking, lean management, outsourcing, outplacement, zarządzanie marketingowe, zarządzanie procesowe)

Prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk

Wyższa Szkoła Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
kom: 605-301-168
e-mail: rektor@humanitas.edu.pl